DELA

Nytt ägande i Företagsbyrån

Ålandsbanken sålde på fredagen sin andel i Ålands företagsbyrå till ett nytt bolag som ägs av Företagsbyråns ledning.
Den sålda andelen ger det under bildning varande aktiebolaget FTB Management kontroll över Företagsbyrån.
Verksamheten fortsätter som tidigare men det nya ägandet i form av partnerandelar i aktiebolaget medför förbättrade förutsättningar för att utvecklas och växa ytterligare inom verksamhetsområdet, säger VD Jan Kangashaka i ett pressmeddelande.
Åtta personer i ledande position har upptagits som partners men målsättningen är att ytterligare partners skall tas in under inledningen av år 2013.
– Genom affären kan vi ytterligare renodla vår verksamhet och ledningen i Företagsbyrån kan med än större kraft arbeta vidare för att utveckla Ålands Företagsbyrå Ab som Ålands ledande redovisningsbyrå, är Ålandsbankens vd Peter Wiklöfs kommentar.
Bolagen ska fortsättningsvis samarbeta gällande gemensamma kunder. De har kommit överens om att inte kommentera köpeskillingens storlek.
Ålands företagsbyrå som grundades 1973 har i dag drygt 30 anställda och runt sjuhundra kunder. (pd)