DELA

Nytänkande på gång inom stadsskolor

När nästa läsår startar i Övernäs skola är det full fart i köket. All mat till Trobergshemmets boende lagas i skolköket, sju dagar i veckan, under ett helt år.
– Ett bra exempel på nytänkande i spartider, tycker stadens skoldirektör Mari-Ann Kullman.
Det blir billigare för staden att låta Trobergshemmets kökspersonal laga maten i skolköket i stället för att köpa färdig mat under det år renoveringen pågår.
På sitt senaste möte diskuterade skolnämnden var man ska spara nästa år. 2012 krymps nämndens budgetram med cirka 70.000 euro jämfört med i år. Hur pengarna ska sparas in kan man inte säga ännu – det finns många osäkra och okända faktorer som spelar in – och detaljbehandlingen vidtar först är arbetet med nästa års budget börjar i höst.

KHS-elever?
Osäkra faktorer är elevantalet – staden räknar med att elevantalet minskar med 20 till nästa år och då blir också kostnaderna lägre – och antalet elever i specialskolor. Samarbete med andra kommuner kan också förändra budgeten.
– Samarbetsavtalet med Lemlands kommun om eleverna i Järsö-Nåtö håller på och omförhandlas. Dessutom diskuteras ett samarbete med Södra Ålands högstadiedistrikt och Kyrkby högstadieskola som i dag är trångbodd.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre