DELA

Nyemission efter stort minus för Nyan

Satsningen på sexdagarsutgivning har gett Nya Åland ökad upplaga – men kostnaderna för lördagstidningen och lokalteve i Åland 24 har blivit för stora.
Därför erbjuds nu alla tidigare aktieägare att teckna aktier i en nyemission som inleds i morgon.
(På bilden Nya Ålands styrelse, på vänster sida om bordet Håkan Skogsjö, vd Stefan Norrgrann, chefredaktör Nina Fellman och Henrik Johansson. Närmast kameran ordförande Jarl Danielsson. På höger sida Anders Johansson och Edgar Öhberg.)
Aktierna kostar 40 euro styck och det finns 5.000 till salu. Emissionen pågår under tiden 23 oktober – 6 november. Varje ägare har rätt att teckna obegränsat antal nya aktier och teckningen är bindande. I dag har Nya Ålands tidningsaktiebolag totalt 13.127 aktier.
Orsaken till att aktierna inte bjuds ut också åt nya ägare är enligt vd Stefan Norrgrann styrelsens beslut.
Under kapitlet ”Risker” i emissionsprospektet noteras bland annat att det numera helägda dotterbolaget Åland 24 ab är förlustbringande och att resultatet från oktober 2007 till och med september 2008 visar ett minus på 244.000 euro.


Riktas till tidningen
Nyemissionen riktar sig trots detta till tidningen, alltså moderbolaget i koncernen där förutom Åland 24 delägda tryckeriet Consa-Print också ingår.
– Med hjälp av emissionen stärks det egna kapitalet i tidningen. Det är för lågt som det är nu, förklarar Stefan Norrgrann.
Styrelsen gav fullmakt till att genomföra emissionen redan vid bolagsstämman i våras. Emissionen väntas inbringa totalt 200.000 euro.
– Nya Åland har i dag cirka 890 aktieägare, av vilka en handfull är större ägare och resten småägare som var med och startade tidningen för 27 år sedan under devisen ”Läsarägda Nya Åland”. Vi hoppas att alla aktieägare vill vara med och teckna nya aktier.


Upplagan ökar
I prospektet redogörs för koncernens ekonomiska situation under de nio första månaderna 2008 – en förutsättning för att få finansinspektionens godkännande.
Den trevliga nyheten handlar om upplagan som har ökat med 73 exemplar under årets nio första månader jämfört med motsvarande period i fjol.
– Om upplagegranskningen skulle göras nu, på exakt samma sätt som den görs normalt, så skulle vi få en upplaga på 7.358 exemplar jämfört med 7.285 exemplar i fjol.
Upplagan har ökat alla år under den senaste sjuårsperioden.


Rörelseförlust
Koncernens delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2008 visar något ökad omsättning och en stor ökning av personalkostnaderna med cirka 230.000 euro. Främst tevesatsningen, men också lördagstidningen, har krävt större personella resurser.
Det ger en rörelseförlust på knappt 362.000 euro under årets nio första månader. Under motsvarande period i fjol visade resultaträkningen ett minus på 132.000 euro, främst beroende på sexdagarsutgivningen och satsningen på ny tryckpress.


Måste spara
Koncernen har alltså en tung period med stora investeringar under de två senaste åren bakom sig. Därför måste strukturrationalisering – ett annat ord för inbesparingar – nu vidtas. Beslut och åtgärder kan förväntas inom den nuvarande räkenskapsperioden, det vill säga före årsskiftet.
– Diskussioner om samarbete pågår med Ålands tidningstryckeri för att göra det så rationellt som möjligt för båda bolagen att trycka och distribuera tidningarna. I övrigt är det klassiska grepp som gäller, antingen att öka intäkterna eller skära i kostnaderna. som konjunkturerna ser ut nu så blir det knappast någon intäktsökning under den närmaste framtiden, säger Stefan Norrgrann.


Teveframtiden?
Hur går det då med Åland 24?
– Kanalen har varit i gång i ett drygt år, och ända sedan starten har det varit klart att satsningen är långsiktig. Men det har sett mörkare ut på intäktssidan än vi hade förutsett.
Det är alltså konsekvenserna av de strategiska beslut som styrelsen fattat av konkurrensskäl – sexdagarsutgivningen, tevekanalen och tryckpressen – som nu syns tydligt.
Stefan Norrgrann vill ändå betona att det finns en framtid.
– Det finns en lösning framåt. Det är inget vi kan säga nu, men vi har långsiktiga ägare. Nya Åland är ett förhållandevis nytt mediabolag, och det är klart att det är skillnad mellan ett 27 år gammalt bolag och ett som har över 100 år på nacken som vår konkurrent.


Brev på posten
Nya Åland har fortsättningsvis inget tryck från ägarnas sida på att generera vinst i form av dividend, något som den andra tidningen har – trots Wiklöf Holdings position som storägare i båda. Stefan Norrgranns förklaring är kort:
– Det är en ägarfråga.
Inom de närmaste dagarna har alla aktieägare brev att vänta med erbjudande om de nya aktierna.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax