DELA

Nybildat statsbolag övertog Lotsverket

All personal, alla tillgångar och all verksamhet som hittills lytt under Lotsverket har överlåtits till Finnpilot Pilotage Oy.
Överlåtelsen handlar om en ommöblering inom kommunikationsministeriet.
Bolaget Finnpilot Pilotage Oy bildades för att överta Lotsverket Finnpilots funktioner. Från och med nyår blir det Finnpilot Pilotage som bland annat sköter lotsningar och som, genom ett dotterbolag, erbjuder isrådgivningstjänster för sjötrafiken.
Enligt ett pressmeddelande från kommunikationsministeriet, som äger Finnpilot Pilotage, är bolagets ingående balans är cirka 26,5 miljoner euro med ett eget kapital på 13,4 miljoner euro.

Alla anställda
Trafikminister Anu Vehviläinen undertecknade i går överlåtelsebrevet för Lotsverkets bolagstillgångar. Det handlar om omkring 13,4 miljoner euro.
Alla de över 350 personer som nu är anställda vid Rederiverket flyttar till Finnpilot Pilotage.
I går valdes också en ny styrelse för Finnpilot Pilotage som består av Lotsverkets nuvarande styrelsemedlemmar. Sjökapten Matti Pajula fortsätter som bolagets verkställande direktör.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax