DELA

Nybildat rederi vill köpa containerfartyg

Fördelaktiga fartygspriser är ett av skälen bakom det nya rederiet, Rederi Ab Herrö.
– Ett fartygsköp planeras, sade Yngve Mörn då han presenterade projektet för Ålands aktiesparare i går.
Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson ligger bakom det nya rederiprojektet. GE erbjuder till ett antal intressenter en begränsad emission för att köpa in ett fartyg till Rederi Ab Herrö. Begränsningen beror på finansinspektionens regler, man kan inte ge ut ett prospekt hur som helst utan ett godkännande av inspektionen.
På aktiespararnas årsmöte i går kväll fanns GE.s vd Tomas Lindqvist och Yngve Mörn på plats för att informera föreningens medlemmar om det nya rederiprojektet.

Ett systerfartyg
Det är aktuellt med en fartygsaffär, ett systerfartyg till ms Tingö. GE är delägare i ms Tingö och sköter också om verksamheten på så kallad Management basis.
Vad det nya fartyget heter i dag är inte officiellt och inte heller vem säljaren är. Men om affären blir av skall båten döpas till ms Herrö, därav rederiets namn.

Är förstärkt
Blivande ms Herrö är på cirka. 4500 dödvikt ton, och byggdes 1991 i Tyskland. Hon är ett containerfartyg som är förstärkt för tung last och har en besättning på 9-10 man.
– Priset är inget vi vill gå ut i offentligheten med. På ett par år har fartygspriserna i vissa segment sjunkit med upp till 50 procent, sade Mörn i går.

Flaggan oklar
Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson skall sköta ms Herrös management precis som man i dag sköter de andra två fartygen i GE:s flotta. Vilken flagg fartyget skall få är ännu oklart.
Köpet av ms Herrö finansieras med banklån samt investerare. På mötet i går betonades den unika chansen att komma in i ett åländskt fraktrederi och man pekade också på möjligheterna till avkastning.
– Vi räknar med att avkastningen på det satsade kapitalet till en början kan ge en utdelning upp till 8 procent, en utdelning som kan stiga upp till närmare 20 procent i takt med att lånen betalas bort, sade Mörn.

Eventuella risker
På aktiespararnas möte i går tog man också upp eventuella risker med satsningen. Yngve Mörn räknar med att marknaden fortfarande kan bli tuff 2011 men att allting förhoppningsvis svängt senast 2012 och då står man redan redo inför konjunkturuppgången.
Mörn fick också frågan varför man har beslutat bilda ett rederi mitt i lågkonjunkturen.
– Fartygspriserna är idag på lägre sidan. Detta kan även vara starten på ett nytt åländskt folkrederi vilket i sig börjar bli unikt idag.TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN