DELA

Nya vindkraftverk på gång

Entreprenören Bengt Karlsson i Sund söker tillstånd för att bygga två vindkraftverk med en tornhöjd på max 80 meter på kompostfältet i Gunnarsby.
Hans mål är att skapa en så grön kompostanläggning som möjligt.
Bengt Karlsson lämnade in ansökan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet redan i fjol i bolaget Delfendals Kom ab:s namn.
Efter diverse turer har ÅMHM nu vänt sig till landskapsregeringen och har bett museibyrån och miljöbyrån att ge utlåtande om planerna på uppförandet av två vindkraftverk på berget på det område där kompostanläggningen ligger. Också Sunds kommun ska ge utlåtande.
Tornhöjden planeras bli max 80 meter och rotordiametern 77 meter. Berget som vindkraftverken placeras på är drygt 50 meter höga, så totalt når kraftverken cirka 150 meter över havsnivå när de står på plats.
Den sammanlagda effekten blir max tre megawatt.
Bengt Karlsson konstaterar att satsningen är helt beroende av att Åland ingår i det kommande riksomfattande feed in-systemet för vindkraftsel.
– Allt beror på om tariffsystemet införs.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre