DELA

Nya utbildningskrav oroar polismästaren

Högre utbildning krävs av polisen i framtiden, det kan bli ett problem för Åland.
I framtiden kommer poliser att utbildas i yrkeshögskola, och de som påbörjar sin utbildning kommer att ha allt högre högskoleutbildning bakom sig.
– Om tio år har alla som påbörjar polisutbildning redan magisterexamen, säger polismästare Teijo Ristola. Då riskerar vi att tappa åländska sökanden, eftersom ingen högre högskoleutbildning erbjuds på Åland.
Läs mer i papperstidningen! (ik)