DELA

Nya turer i arkitektbråk

Rättsprocessen mellan tidigare sjukhusarkitekt Rune Filipsson och landskapet fortsätter att kosta stora pengar. Den senaste fakturan till landskapet för vicehäradshövding Christer Janssons jobb går på cirka 29.000 euro.
Tvisten har pågått i 15 år och bottnar i oenighet om arkitektarvodet från om- och tillbyggnaden av Ålands centralsjukhus i början av 1990-talet. Just nu behandlas Filipssons förnyade krav på ersättning i Ålands tingsrätt.
– Det är tredje rättegången som rör samma ärende, säger Christer Jansson.
Han har också tidigare företrätt landskapet i tvisten och har sammanlagt sju-åtta pärmar med material.
– Det är det största mål jag någonsin fått.
Den 5 november kommer målet upp i tingsrätten nästa gång.
– Målet håller på minst ett år till, tror Christer Jansson.
Går det sedan vidare till hovrätten adderas ytterligare tid till den redan långa historiken.

Mycket pengar
I år godkände landskapet ersättningen för Christer Janssons arbete fram till den muntliga förberedelsen i målet: 29.000 euro. Hur mycket tvisten hittills kostat landskapet vågar Jansson inte uttala sig om. Hovrätten dömde tidigare Filipsson att stå för landskapets rättegångskostnader, men av summan på 47.000 euro har landskapet endast fått en mindre del.
– Jag vågar inte säga vad det slutar på.
Landskapet bestrider Filipssons krav. När det gäller preskriberingstiden råder delade meningar. Arkitektkontoret hänvisar å sin sida till att man skrivit flera brev till landskapsregeringen under åren.
– Vi anser i princip att allt är preskriberat, säger Christer Jansson.

Föreslog förlikning
För att få slut på processen har landskapet föreslagit förlikning.
– Att vi skulle kvitta våra av hovrätten utdömda fordringar mot de han påstår sig ha. Det har inte lyckas hittills.
Landskapet har också övervägt att begära Filipssons bolag i konkurs.
– Men man kan inte vara säker på att rättegången upphör för det.
– Jag anser att det inte är meningsfullt att driva det den vägen. Det är inte säkert att det löser några problem.
Christer Jansson förstår inte hur arkitekt Filipsson har råd att fortsätta driva processen då hans företag tidigare utdömts som medellöst.
– Advokaten måste kosta oerhörda summor.
Men processandet fortsätter.
– Vi tycker att det är galet alltihopa.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax