DELA

Nya trevåningshus mitt i stan

Stadsfullmäktige har godkänt en ändring av stadsplanen som möjliggör en om- och tillbyggnad av Trobergshemmet. Två trevåningsbyggnader kommer att uppföras anslutning till serviceboendet i Mariehamn.
Huset som i dag rymmer Ekoteket kommer att rivas för att ge plats för projektet.
Trobergshemmets tomt kommer att slås ihop med den obebyggda tomten Övre Mathis och delar av GE-villans tomt. En diagonal inglasad gång binder samman det gamla Trobergshemmet med de nybyggda delarna.
– Man kan säga att det nya är en byggnad i två kroppar som vardera är tre våningar höga, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
På markplanet kommer det att finnas plats för mindre butiker och en underjordisk parkering ingår också i planerna.
Hur anpassar man ett sånt här projekt till den småskaliga innerstadsmiljön?
– Man måste acceptera att alla delar inte är så homogena i en stad. Det som påverkar gatubilden är hörnhuset i tre våningar.
Att det finns fler höga byggnader i området, till exempel Hotell Pommern, gör att det nya komplexet inte kommer att se malplacerat ut, enligt Wegelius.
– Och tittar man på Trobergshemmet och gamla Hälsocentralen är det inte så stor skillnad.


Ekotekethuset rivs
För att ge plats för den nya byggnaden kommer huset i hörnet Norragatan-Ålandsvägen att rivas. Huset ägs i dag av Mariehamns stad och rymmer bland annat en lägenhet, Ekoteket och en datafirma.
– Det gick inte att spara hörnhuset. Det hade blivit ett hinder i utvecklingen, säger Sirkka Wegelius.
I arkitekt Kim Eklunds förslag var den norra norra tomtdelens gårdshus från början fyra våningar högt. Efter protester från två grannar togs en våning bort. Grannarna ansåg att byggnaderna dels skulle försämra utsikten, dels påverka ljusinsläppet.
På slutet var det endast en närboende som opponerade sig.
– Men nu borde inte solljuset begränsas för dem, säger Sirkka Wegelius.


GE-villan k-märks
För att skapa utrymme för sammankopplingen av den nya och den gamla delen av Trobergshemmet justeras tomtgränsen mot GE-villan. Det nordvästra hörnet av tomten fogas till serviceboendet.
– Det är en del av en brandgata.
I samma veva har GE-villan k-märkts.
– Vi hoppas att trädgården i framtiden kan användas av Trobergshemmets invånare, funderar Sirkka Wegelius.
2,4 miljoner euro finns avsatta i stadens budget för satsningen i år och totalt blir det 12,5 miljoner på tre år. Staden räknar med landskapsstöd på 5 miljoner, så netto skall staden ut med 7,5 miljoner.
Besvärstiden mot stadsfullmäktiges beslut är en månad.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax