DELA

Nya trafikskyltar vållar huvudbry

Nya blinkande skyltar vid övergångsstället vid St. Görans kyrka på Storagatan förbryllar trafikanter.
– Skyltarna ändrar inte på nuvarande trafikregler, betonar polisen.
Trafikljusen vid övergångsstället vid St. Görans kyrka i Mariehamn har tagits bort. I stället finns där nu en ny typ av skyltar som börjar blinka med gult ljus då en fotgängare eller cyklist närmar sig.
– Det här har redan nu förbryllat många trafikanter, skriver kommissarie Nina Rasmus i ett pressmeddelande.
Rasmus betonar att de nya skyltarna inte ändrar på nuvarande trafikregler och att de inte ger fotgängare eller cyklister rätt att rusa ut på gatan.

Anpassa hastigheten
Skyltarnas uppgift är att göra bilisterna uppmärksamma på att det finns ett övergångsställe. Blinkar ljusen betyder det en varning för att en fotgängare eller cyklist finns i närheten av övergångsstället.
– Fordonsförare skall anpassa hastigheten så att fordonet kan stannas vid behov framför övergångsstället, skriver Nina Rasmus.
– Om övergångsstället är en kombinerad cykelfart och övergångsställe, det vill säga vägmarkeringen är bruten, kan en cyklist cykla över. På de flesta ställen i Mariehamn är vägmarkeringen oavbruten och det betyder att cyklisten måste leda cykeln över. En som leder en cykel är en fotgängare. Detta gäller också barn, påminner Nina Rasmus.

Måste väja
– Vid kyrkan är vägmarkeringen bruten. En cyklist har ej företräde, utan måste väja för trafiken längs Storagatan. Det är också värt att uppmärksamma att endast ett barn under 12 år får cykla på gångbanan, skriver Rasmus.
– Gående som skall gå ut på övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Körbanan skall korsas utan onödigt dröjsmål.
Polisen hänvisar också till vägtrafiklagens 5 paragraf som bland annat säger att alla vägtrafikanter skall visa hänsyn mot varandra och vara försiktiga.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax