DELA

Nya taxitaxor från den 1 juli

Snart träder nya taxitaxor i kraft.
Från och med den 1 juli är grundavgiften 5,36 euro på vardagar under tiden 06.00-20.00, samt lördagar, dagar före kyrklig helg, nyår, dagen före självständighetsdagen och valborgsmässoaftonen för skjuts som börjar under tiden 06.00-16.00. Övriga tider är grundavgiften 8,18 euro.
På basen av körsträckans längd debiteras passageraren en avgift som indelas i fyra taxeklasser beroende på antalet passagerare på följande sätt:
– Taxa I: 1-2 pers. 1,41 euro per kilometer.
– Taxa II: 3-4 pers. 1,70 euro per kilometer.
– Taxa III: 5-6 pers. 1,84 euro per kilometer.
– Taxa IV: över 6 pers. 1,98 euro per kilometer.
Två barn under 12 år räknas som en person då antalet passagerare räknas. Om passageraren behöver en en bil med bårutrustning bestäms avgiften enligt taxa III. (ns)