DELA

Nya strandbodar i Lervik och Notudden

Det byggs nya strandbodar i Lervik och vid Notudden i Mariehamn. Vid Notudden har fem platser utsetts för bodar och i Lervik tio platser.
– I Lervik är alla tio platser redan utgivna. Det var så stort intresse att vi måste lotta ut platserna där. Vid Notudden har en plats ännu inte givits ut, men det lär nog ske så småningom, säger Jan Sundström, hamndirektör.
Områdena för bygget av strandbodar har utsetts av Mariehamns stad som sedan arrenderar ut marken till de som vill bygga. Markytan för varje bod är ungefär 20 kvadratmeter.
– Tanken var att det också skulle byggas fler båthus både vid Notudden och i Lervik, men det blir för dyrt att muddra så det lär inte bli av inom den närmaste framtiden.
Kan det bli aktuellt med platser för fler strandbodar?
– Om det finns utrymme för det, ja. I nuläget är det dock inte aktuellt med fler platser.

AXEL KRONHOLM