DELA

Nya Söderby livs växer fram

I Lemland pågår byggnadsarbetet för fullt där Söderby livs och café en gång stod.
– Planen är att det ska vara klart tills turistsäsongen startar, säger byggföretagare Ronny Roos.
Den nya byggnaden placeras både högre upp och längre söderut än den tidigare.
Orsaken är att Lemlands kommun planerar för en undergång för lätt trafik i korsningen intill, samt en gång- och cykelbana från Lemströms kanal.
Markarbetet och grunden för den nya byggnaden gjorde i höstas. Efter årsskiftet byggdes huselementen inomhus hos Byggmäster i Hellestorp och i onsdags inleddes arbetet med att resa elementen på plats på i Söderby.
Söderby livs ägare Jörgen Karlsson befinner sig i Spanien just nu och har inte gått att nå. Men byggföretagaren Ronny Roos, som ansvarar för bygget tillsammans med Magnus Mansén, berättar att allt hittills gått som planerat.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos