DELA

Nya skatteregler gynnar många färjanställda

Personer som bor utomlands men arbetar på Åland har tidigare varit tvungna att betala 35 procent av sin inkomst direkt i källskatt.
I och med en ändring i skattelagstiftningen har detta förändrats. Tjänar man 75 procent eller mer av sin totala inkomst i Finland har man nu rätt att söka tillbaka en del av källskatten.
– Kontentan av ändringen är att de som kommer till Åland för att arbeta sex månader eller mindre fortfarande betalar källskatt på 35 procent. Det nya är att man vid årets slut kan räkna samman sin årsinkomst och söka tillbaks en del av källskatten, förutsatt att minst 75 procent av årsinkomsten kommer från Finland, säger skattedirektör Raija Aller Mattsson vid Skattebyrån.
Enligt de nya bestämmelserna kan källskatt återbäras om sökanden det år som ansökan avser varit bosatt i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dit hör alla länder inom EU samt Island, Liechtenstein och Norge.
– Det här innebär en lindring för de som har låga inkomster. Det berör också många som arbetar på färjorna, säger Aller-Mattsson. Hon berättar att många som arbetar på Eckerölinjen eller Birka Line är bosatta utomlands.
– Trots att de förtjänar hela sin inkomst i Finland har de varit tvungna att betala 35 procent i källskatt. Nu kan de söka tillbaka den och därmed arbeta på samma villkor som sina finländska kollegor.
Aller-Mattsson tror att de nya bestämmelserna kan göra det lättare för åländska företagare att anställa utländsk arbetskraft.
– Det är förstås ett hinder mindre om man kan söka tillbaka källskatten.


Fem år tillbaka
Enligt lag skall man ansöka om återbäring av källskatt inom fem år efter uppbörden av skatten. Detta innebär att man i år fortfarande kan ansöka om återbäring av skatter som upptagits senast 2002.
– Man ansöker på en särskild blankett som man hämtar från skattebyrån, säger Aller-Mattsson.
Hur många berörs av de nya bestämmelserna?
– Det vet jag faktiskt inte, jag vågar inte gissa.
Aller-Mattsson är inte heller säker på hur mycket det rör sig om i pengar.
– Men det är bra om folk blir informerade om det här så att de kan söka tillbaka de pengar de har rätt till.


Tvåeggat svärd
Finansminister Lasse Wiklöf menar att en borttagning eller en reducering i källskatten kan innebära ett avbräck för landskapet.
– Då förlorar landskapet pengar som kommer från både skattegottgörelse och avräkning, säger han.
Det Wiklöf talar om är inga små summor. 2005 låg avräkningen på 2,5 miljoner och skattegottgörelsen på 2,4 miljoner. Ändå förhåller han sig positiv till en reducering eller borttagning av källskatten.
– Jag har arbetat mycket med de här frågorna och kommer att fortsätta att arbeta med dem. Särskilt här på Åland där vi är i behov av säsongsarbetare känns det orättfärdigt att ta en källskatt på 35 procent på deras inkomst, en inkomst som kanske redan är ganska låg, säger han.
Wiklöf säger att det hela är en fråga om rättvisa. Alla som arbetar på Åland borde ha samma förutsättningar.
– Jag tycker att vi inom Norden skulle kunna ha samma taxeringssystem. Hugger man mer än en tredjedel av en persons inkomst blir den personen förstås inte motiverad att arbeta här. Som finansminister tackar jag ju samtidigt inte nej till de pengar som källskatten för med sig till landskapet. Den här frågan är som ett tvåeggat svärd.

MALIN LUNDBERG