DELA

Nya rutiner på hälsocentralen

På måndag inträffar en stor förändring i jourrutinerna på ÅHS hälsocentral.
Den som insjuknar kan inte längre beställa tid för läkarbedömning samma dag utan ska komma till väntrummet och ta en kölapp.
Klinikchef Birgitta Hermans och avdelningsskötaren på hälsocentralen Siv Hohenthal informerar om nyordningen. Orsaken till de nya rutinerna är de sparkrav som ålagts hälso- och sjukvårdsorganisationen.
Förändringarna som träder i kraft den 3 september ser i korthet ut så här:
n Hälsocentralen stänger klockan 16 från att tidigare ha varit öppen till klockan 18.
n För att inte överbelasta akuten efter klockan 16 ska fler läkare sköta jourpatienterna dagtid på hälsocentralen.
n Jourläkartid till hälsocentralen kan inte längre bokas samma dag. I stället tar man en kölapp och väntar på sin tur. Efter klockan 15.30 ges inga nya kölappar ut eftersom mottagningen stänger klockan 16.
– Den som har en bokad läkartid anmäler sig i receptionen., förtydligar Birgitta Hermans och Siv Hohenthal.


Sjukskötarna svarar
Patienter med kölapp får först sitt ärende bedömt av en sjukskötare. Sjukskötarna är utbildade för att kunna göra bedömningarna. För många räcker kanske hjälpen som sjukskötarna kan ge.
En sjukskötare svarar i telefon fram till klockan 18 om någon behöver råd om vart de ska vända sig. På vardagar efter klockan 18 och lördag-söndag efter klockan 16 ringer man växeln, telefon 5355, och får telefonnummer till den som kan ge anvisningar om vården.
– Akuten kommer inte att ha kapacitet att ta emot hälsocentralpatienter, säger Siv Hohenthal.
De som har till exempel bröstsmärtor, andningssvårigheter, stora sårskador och misstänkta benbrott ska kontakta akuten. De som har lindrigare åkommor ska ta kontakt med hälsocentralen på dagtid. Det lönar sig alltså inte att vänta till 16 och tro att man får komma till akuten.
Läs mer i papperstidningen!