DELA

Nya riktlinjer för jordförvärv klara

Ett utökat strandskydd är den stora förändringen i de riktlinjer för jordförvärv som landskapsregeringen nu enats om.
I framtiden gäller en frizon på 30 meter mellan markområdet och strandlinjen för både bolag och privatpersoner.
En parlamentariskt tillsatt kommitté överlämnade ett betänkande i fjol våras, men det är först nu som landskapsregeringen enats om riktlinjerna för jordförvärv. Det rör sig inte om någon lagändring, utan ett klargörande av hur jordförvärvslagen skall tolkas.
– Det är viktiga frågor som måste få ta den tid de tar, säger kansliminister Roger Eriksson (Lib).
– Har stegen tagits så går det inte att backa, säger vice lantrådet Britt Lundberg (C) som understryker att centern och liberalerna kommit fram till de nya riktlinjerna tillsammans.

Samma regler
Bolag och fysiska personer skall i framtiden behandlas lika vid jordförvärvsärenden. Hittills har det inte varit så.
Problemet, sett ur landskapets synvinkel, har varit att köpare utan hembygdsrätt kunnat kringgå begränsningar i jordförvärvsrätten genom aktieinnehav i bolag som ansökt om jordförvärvstillstånd..
De nya riktlinjerna är i linje med det som lantrådet Viveka Eriksson (Lib) kallar jordförvärvlagens ”anda och mening”.
Tillstånd för aktier som berättigar till förvärv av markområden behövs inte om köparen har hembygdsrätt eller har bott i landskapet i minst fem år. Den gäller inte heller när aktierna testamenterats till efterlevande makar eller bröstarvingar.
Läs mer i tisdagens Nya Åland.

Patrik Dahlblom