DELA

Nya riktlinjer då kulturarbetare söker pengar

Kulturdelegationen har tagit fram nya riktlinjer för hur och när kulturarbetare och föreningar ska söka bidrag.
– Riktlinjer och bedömningskriterier är något vi arbetar med hela tiden. Det kan alltid utvecklas, säger kulturkonsulent Yvonne Törneroos.
Själva grunden har inte förändrats: Ålands kulturdelegation delar fortfarande ett par gånger om året ut pengar till kulturutövare.
– Däremot är det vissa detaljer som förändrats, säger Yvonne Törneroos.
Mest förändringarna har gjorts i processen kring projektunderstöd.
– Tidigare måste det vara en förening eller en organisation som sökte om pengar för stöd som inte ingick i den ordinarie verksamheten. Nu är det också möjligt för arbetsgrupper att söka samma pengar.
Personerna i arbetsgruppen har solidariskt ansvar över bidragen.
– Det betyder att alla personer i arbetsgruppen är ekonomiskt och juridiskt ansvariga för pengarna. Vi ser gärna att ett särskilt projektkonto skapas för att de ska hålla reda på pengarna.
Just det här är en förändring som efterfrågats på fältet.
– Dels kan det hända att man inte får en förening med på projektet, dels kan en förening vara tungrodd i beslutsprocessen. Då är det smidigare att bilda en arbetsgrupp.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson