DELA

Nya regler för pensionen

Hört talas om pensionens livslängdskoefficient? Inte det?
Då är det dags att lystra så att avdraget på det kommande månatliga pensionsbeloppet åtminstone inte kommer som någon överraskning.
Livslängdskoefficienten kom till i och med den stora pensionsreformen som genomfördes 2005. Den allmänna pensionsåldern sänktes då till 63 år, men med en extra morot i form av extra pensionspoäng för dem som jobbar längre – som längst till 68 år.
2005 beslöts att en ny omständighet som reglerar storleken på den kommande pensionen ska börja gälla 2010, alltså i år: Livslängdskoefficienten.

Tabellen visar
I korthet innebär den att ju längre din årskull beräknas leva, desto större del knipsas av din lagstadgade pension. I tabellen här intill kan du se hur mycket pengar som kommer att dras av ditt månatliga pensionsbelopp beroende på när du är född och hur många månader extra du måste jobba efter din egentliga pensionsålder för att kompensera bortfallet.
Livslängdskoefficienten börjar märkas först nästa år i de pensioner som betalas ut till personer som är födda 1948. Koefficienten är då 0,99 – i praktiken märks det inte så mycket. Ett pensionsbelopp på 1.600 euro blir i själva verket 1.587 euro, ett bortfall på 13 euro per månad.
Men om du är född 1980 så innebär livslängdskoefficienten ett minus på 17 procent på det månatliga pensionsbeloppet, och du måste jobba 25 månader extra för att kompensera det.

Räknas om kontinuerligt
Åsa Ceder, vd på Pensions-Alandia, konstaterar att livslängden har ökat för varje generation hittills och att livslängdskoefficienten är ett sätt för staten att garantera att pensionspengarna kommer att räcka till också framöver. Det som det handlar om är hur länge efter fyllda 63 år invånarna kan tänkas leva.
– Statistikcentralens befolkningsprognos från de närmast förflutna fem åren ligger till grund för uträkningen av livslängdskoefficienten. Det innebär att koefficienten räknas om kontinuerligt, säger hon.
Om livslängden å andra sidan skulle minska så minskar också livslängdskoefficientens inverkan.

Annika Orre