DELA

Nya regler för lagtingsarbete

I fortsättningen måste nytillsatta ministrar avslöja om de har några personliga bindningar, stora aktieinnehav till exempel, som kan påverka deras arbete i landskapsregeringen.
Det är en av många förändringar i den nya lagtingsordningen.
När det nya lagtingsåret inleds i november är det nya regler som gäller. Då har antagligen den nya lagtingsordningen, som reglerar hur lagtinget ska arbeta, trätt i kraft.
Den gamla lagtingsordningen är från början av 1970-talet så en reform är nödvändig, säger talman Roger Nordlund.
– Förhoppningsvis ska det bli både intressantare och lättare för allmänheten att följa debatten framöver.
Så vad handlar det då om för förändringar? Några är av språklig natur – som att kalla framställningar för lagförslag eller enkla frågor för skriftliga frågor. Andra är mer omfattande: Det handlar om allt från antalet utskott (som bereder ärenden inför lagtinget) till hur det ska gå till när regeringen bildas.


Stärkt makt
I den nya regeringsbildningen får lantrådet mer att säga till om eftersom hon eller han får välja ministrar. Därefter utnämns dessa av talmannen. Men det är inte slut med det. Den nya landskapsregeringen ska sedan komma med ett handlingsprogram som lagtinget ska godkänna (om programmet inte får grönt ljus måste landskapsregeringen komma med ett nytt förslag).
Lantrådet ska dessutom kunna byta ut en minister utan lagtingets aktiva godkännande.
– För det krävs naturligtvis fingertoppskänsla och att lantrådet vet att en majoritet i lagtinget står bakom beslutet, säger lagtingsdirektör Susanne Eriksson.
Lantrådet och ministrarna ska så snart som möjligt efter utnämningen ge en redogörelse till lagtinget över bindningar som kan ha betydelse i deras arbete.
– Det kan till exempel handla om att de är storägare i ett aktiebolag, säger Susanne Eriksson.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman