DELA

Nya och gamla fiskeföretagare får hjälp genom EU-projekt

Tre fiskeföretagare som vill utveckla sin verksamhet är saldot efter en runda i skärgården inom ramen för det nya projektet ”Tillväxt fiske”.
– De vill både fiska och förädla, säger projektledare Henrik Hellström.
”Tillväxt fiske” är ett parallellprojekt till ”Tillväxt Åland” och båda drivs av Ålands landsbygdscentrum och ägs alltså av landskapet.
Målsättningen med projektet är att öka tillväxten inom fiskeriföretag och underlätta nyrekryteringen till näringen. Man vill att företagare utvecklas i rollen att leda och utveckla företagen och det handlar också om att skapa nätverk över branschgränser.
Landskapsregeringen satsar drygt 19.000 euro på fiskeprojektet och dessutom kommer EU emot med lika mycket pengar. Det handlar om strukturstöd från Europeiska fiskerifonden och projektet sträcker sig över två år.
– Det är inte särskilt ovanligt att landskapet driver egna EU-projekt på det här sättet då det inte finns andra aktörer, säger näringsminister Fredrik Karlström.
EU-projekt i landskapsregi drivs då och då via Ålands teknologicentrum, ÅTC, som är en utvecklingsenhet för innovation och tillväxt vid landskapsregeringens näringsavdelning.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist