DELA

Nya Ob-ordförandens första åtgärd

Obunden samling blir kvar som ett parti och dess nya partiledare heter Henrietta Hellström. Hur många medlemmar hon ska leda är ännu oklart.
– Men jag tror att många medlemmar känner sig hemma här och vill vara kvar. Vi har fått de indikationerna.
Medlemmarna i Obunden samling hade kallats till höstmöte i går eftermiddag. På programmet stod bland annat behandlingen av partisammanslagningen och upplösningen av föreningen Obunden samling. Men den gamla styrelsen valde att stryka båda punkterna.
– Det här är inte längre en fråga för partiet för vi vet att alla inte tänker komma med till Moderat samling. Nu är det varje enskild medlem som får besluta om de vill komma med eller inte. Vi säger tack och hej, några går och andra blir kvar, säger avgående partiledare Gun-Mari Lindholm innan mötet startar.
Vid mötet valdes Henrietta Hellström från Eckerö till nya partiordförande.
– Det känns jätteroligt. Det är ett stort förtroende och det känns jättekul att få förvalta det. Jag är helt övertygad om att det kommer något gott ur allt det här, säger hon när Nya Åland träffar henne i lagtingets auditorium efteråt.
Den nya ordföranden vet vad hon ska ta itu med som första åtgärd.
– Vi ska samla medlemmarna, de har länge varit bortglömda och partistyrelsen har inte haft förankring ute i kommunerna. Det måste vi bli bättre på. Nästa uppgift är att ta fram strategier inför nästa val.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén