DELA

Nya ministern ser mot framtiden

När den blivande näringsministern Torbjörn Eliasson (C) talar om sitt arbete betonar han betydelsen av samspel och lagspel. Han vill också satsa på framtidsnäringar och ge ålänningarna framtidstro.
Men frågan är hur mycket han hinner på 1,5 år.
Torbjörn Eliasson (C) var redan intresserad 2007 när ministerposterna delades ur efter senaste valet.
– Men det är inget jag fikat efter. Jag fick en fin post som finansutskottets ordförande.
Eliasson var en av de drivande krafterna när Centern lanserade golf på Stornäset i Sund och frågan kommer förstås upp.
– Alla vet var jag står i golf-frågan. Men det finns ett enigt beslut från lagtinget om golf på Stornäset.
Eliasson påpekar också att han inte är jävig i frågan eftersom han inte har någon personlig vinning i att det byggs ut på Stornäset.
– Jag har bara några smörgåsaktier i Eckerölinjen.
Golffrågan ligger på han bord liksom många andra ärenden.
– Självklart jobbar jag med den frågan också. Golf är en viktig fråga inom turistnäringen, men det finns många mycket viktigare frågor.
Läs en längre intervju i pappers- eller e-tidningen.

NINA SMEDS