DELA

Nya metoder ska förenkla rekrytering

Nya flexibla metoder ska göra det lättare att rekrytera utländska arbetstagare.
Det föreslås i en rapport som förra veckan lämnades till migrations- och Europaminister Astrid Thors.
Det är inrikesministeriets sektorsövergripande projekt för att främja arbetskraftsinvandring som föreslår nya metoder för att rekrytera utländska arbetstagare.
Projektets arbetsgrupp konstaterar att eu-länder, Ryssland, Ukraina och folkrika länder i Sydostasien är de viktigaste ursprungsländerna för utländsk arbetskraft som kommer till Finland. Man föreslår nu att Euresnätverket, europeiska nätverket för arbetsförmedlingar, borde göras effektivare genom att utbilda fler rådgivare. Man tycker också att samarbete kring information, utbildning och rörlighet borde utvecklas med nordvästra Ryssland.
Rekryteringskompetensen i sydostasiatiska länder borde utvecklas genom att en samordnare anställs på viss tid för att vägleda finländska arbetsgivare och arbetstagare som planerar att flytta. På så sätt skulle man få en mer fokuserad rekrytering och man kunde förebygga att människor i ursprungsländerna utnyttjas ekonomiskt eller till och med blir offer för människohandel.
Man föreslår att försöket startas vid Finlands ambassad i Vietnam.

Utbildning för inflyttade
Arbetsgruppen skriver också att det är viktigt att arbetsgivare i tillräckligt god tid börjar förhandla om rekrytering i utlandet med kommuner, arbets- och näringsförvaltning och andra som ansvarar för invandrartjänster.
Vad gäller utbildning och språkundervisning i ursprungslandet anser arbetsgruppen att ansvaret huvudsakligen ligger på arbetsgivaren. Kommuner, läroanstalter och andra myndigheter bör däremot planera hur de ska arrangera språkundervisning och annan eventuell kompletterande utbildning för dem som flyttar till Finland.

Hälsovårdspersonal
Arbetsgruppen har behandlat rekrytering av personal inom social- och hälsovården separat. I första hand anser arbetsgruppen att man bör arbeta för att få finländskt yrkesfolk inom hälsovården utomlands att flytta tillbaka till Finland. Man bör utarbeta särskilda åtgärdsförslag för rekrytering av hälsovårdspersonal när det gäller behörighet och krav på språkkunskaper.
Minister Thors, som fick arbetsgruppens rapport i torsdags, tycker att rekommendationerna är goda långsiktiga förslag.
– Själv saknar jag också förslag till snabba lösningar till exempel på bristen på yrkesfolk inom hälsovården. För tillfället rekryterar till exempel Danmark aktivt läkare från Tyskland. Finland borde driva liknande rekryteringskampanjer i andra eu-länder. Även om vi kunde få största delen av det finländska yrkesfolket inom hälsovården utomlands att återvända till hemlandet är det nämligen ett faktum att det inte skulle eliminera bristen på arbetskraft, konstaterar Thors.
Hela slutrapporten för projektet, ”Samarbetsformer med ursprungsländer för att främja arbetskraftsinvandring”, finns att läsa på finska på adressen www.intermin.fi/publikation/312008.

MALIN LUNDBERG