DELA

Nya matrutiner ska rädda undernärda åldringar

Flera av Trobergshemmets boende är undernärda. Men en vändning är på gång genom det nutritionsprojekt som startade förra året.
– Alla ska ha ett gott näringstillstånd, säger vårdchef Ritva Eklund.
Det är inte bara en om- och tillbyggnad som är på gång på Trobergshemmet. Även på insidan arbetar personalen med nya utmaningar. En av dem är ett nutritionsprojekt som ska se till att alla de boende har ett gott näringstillstånd.
– Maten är en otroligt viktig del i äldreomsorgen, både att de boende får i sig rätt näring och att det sker i trevlig miljö. Det har uppmärksammats på många håll att äldre inte får i sig näring, säger Mariehamns stads äldreomsorgschef Benita Muukkonen.
När Trobergshemmet gjorde sin verksamhetsplan för 2009 satsade man på ett stort mål som skulle gälla hela huset. Vårdchef Ritva Eklund gick en kurs vid Högskolan på Åland där Erika Johansson föreläste om bland annat näring för äldre. Det blev avstampet till ett nutritionsprojekt.
– Målsättningen är att ingen ska vara undernärd på Trobergshemmet, säger Ritva Eklund.


Reaktion väcks
”Undernärd” är ett ord som väcker känslor och snabbt kopplas till svält.
– Alla ska ha ett gott näringstillstånd, men vi valde ordet undernärd för att väcka reaktioner hos personalen, säger Ritva Eklund.
– Det handlar inte om att man inte får mat, utan om många andra faktorer. Även om man serverar bra mat, gäller det att de äldre får den i sig, säger Paulina Eklund, administrativ chef vid Trobergshemmet.
En arbetsgrupp bildades med Ritva Eklund som projektledare och sjukskötare Carina Roos, två närvårdare från varje avdelning samt kökets ekonomiförståndare och en kock.
– Under året har vi träffats en gång i månaden, forskat och sett vad vi kan ändra på, säger Roos.
Man har tagit fram en nutritionspolicy som bland annat ska förebygga, bedöma, behandla och dokumentera näringsintaget hos de boende.
– Vi gjorde en nutritionsbedömning med screeninginstrumentet MNA (mini nutritional assessment) som var utformat som en blankett med frågor, säger Ritva Eklund


Ändrade rutiner
Resultaten från hösten 2009 visar att flera av de 58 boende var mer eller mindre undernärda.
– Vi gick igenom våra måltider, jämförde med rekommendationer och funderade på vad vi kunde göra annorlunda. Hur fördelas till exempel energin över dagen? Alla äldre orkar inte äta så mycket, så det är viktigt med många små mål över dagen.
Trobergshemmet ändrade sina matrutiner i december. Nu för tiden serveras alltid fem mål om dagen.
– Lunch och middag är likvärdiga med fem timmars mellanrum så de boende hinner bli hungriga. Kökspersonalen har också ändrat sina arbetstider så det serveras tidigare frukost och senare kvällsmål. Nattfastan ska inte vara mer än elva timmar, förut var den alldeles för lång, säger Ritva Eklund.
– En mycket populär nyhet är smoothies som har rätt konsistens och mycket frukter och bär, säger Carina Roos.
Vidare har man bytt ut lightprodukter mot helprodukter.
– Forskning visar faktiskt att äldre med lätt övervikt mår bättre, säter Ritva Eklund.


Ökat i vikt
Förändringarna har mottagits väl både bland boende och personal. Nu jobbar man på att sammanställa policyn och planerar uppföljningar på mätningarna en gång var tredje månad för att följa utvecklingen.
– Andra omgången tester har börjat och på en avdelning där det finns 15 boende hade de ökat med 36 kilo i vikt. Det är ett mycket bättre resultat än väntat, vi trodde det skulle dröja ett år innan resultaten började synas. Då vet man att man sysslar med rätt saker, säger Ritva Eklund.
Med hjälp av olika fonder har Trobergshemmet införskaffat sittvågar som gör det lättare att väga de boende. Vidare har man skaffat hjälpmedel som underlättar förtäringen genom tallrikar med röd dekor som gör den lättare att se samt en kant som förhindrar maten från att glida av tallriken. Dessutom finns böjbara bestick med tjockare handtag och muggar med två öron som alternativ.
– Efter det här ska projektet utvidgas till andra boenden och hemtjänsten, säger Ritva Eklund.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax

Foto: STEFAN ÖHBERG

stefan.ohberg@nyan.ax