DELA

Nya lokaler och rehab för Gullåsen i framtiden

Från långvård till korttidsrehabilitering. Nya lokaler i stället för de nuvarande. Pilotprojekt redan nästa år.
Så lyder önskemålet för Gullåsen i framtiden.
Bakom förslagen står en arbetsgrupp som grunnat på Gullåsens framtid under det senaste året. Förvaltningschef Tom Axberg och Gun Carlson har varit ordförande respektive vice ordförande. Arbetsgruppen betonar att en tydlig och bred enighet ligger bakom förslagen i rapporten som föredras i ÅHS-styrelsen på fredag.
Det här är den tredje rapporten med vidhängande analys som gjorts om den åländska åldringsvården under de senaste åren.
Arbetsgruppen vill att Gullåsen ska bli mera sjukhuslik så att långvårdspatienterna bli få och korttidspatienterna i majoritet. Gullåsens roll blir huvudsakligen en rehabiliterande enhet efter sammangående med rehabiliteringsavdelningen. Det nya namnet förslås bli Ceger – Centret för geriatrik och rehabilitering.
För att förverkliga målet behövs ett nybygge eftersom dagens Gullåsen är en enhet för boende som inte fyller dagens standard. Bland annat saknar många rum handfat och rinnande vatten, bara två rum har egen toalett, rummen är dåligt ljudisolerade och de flesta rum är dubbelrum, till och med trippelrum.

Snabbare sluss
Målet är att patienterna i framtiden ska slussas snabbare genom Ceger än genom dagens Gullåsen och att detta ställer nya krav på kommunerna som i de flesta fall tar emot patienterna efteråt.
Arbetsgruppen vill att ett pilotprojekt ska startas redan nästa år. Den ekonomiska kalkylen över vad ändringen av vårdprofilen innebär har inte ännu gjorts.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax