DELA

Nya insatser för drogfritt Åland

Folkhälsans nya projekt ”Vision Nolltolerans” ska motverka alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksanvändningen bland Ålands ungdomar.
Projektet vill höja alkoholdebutåldern och minska skador relaterade till rusmedelsanvändning.
På akuten är just nu mellan 30 och 40 procent av alla besök alkoholrelaterade. Enkäten Hälsa i Skolan visar att ungdomar på Åland i dag har en betydligt liberalare inställning till narkotika i jämförelse med början av 2000-talet, samma enkätundersökning visar också att ungdomar i dag överlag är mera benägna att testa illegala narkotiska preparat.
Projektet vill hjälpa vuxna och föräldrar att handskas med känsliga frågor som rör rusmedelsanvändning genom att upprätta ett föräldrastödsprogram som planeras innehålla sådant som öppna föreläsningar och sammankomster.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson