DELA

Nya högkostnadstak inom ÅHS

LAGTINGET. Landskapsregeringen vill se nya regler för högkostnadsskydd inom ÅHS. Taket höjs för personer i arbetsför ålder medan det sänks för barn, ålders- och sjukpensionärer.
Förslaget innebär att personer mellan 18 och 65 år betalar avgifter till ett belopp om högst 375 euro under ett kalenderår. Det är en höjning av högkostnadstaket med 75 euro.
För personer under 18 år och över 65 år sätts kostnadstaket till högst 120 euro, vilket är en sänkning med fem euro.
Också personer som får sjukpension på heltid ska omfattas av den lägre kostnaden. Tanken med förslaget är att det ska bli lättare för sjukpensionärer, som kan ha det svårt ekonomiskt, att dra nytta av de hälso- och sjukvårdstjänster som ÅHS erbjuder.
– Det här är en mycket efterlängtad förbättring, sade socialminister Katrin Sjögren (Lib) när hon presenterade förslaget för lagtinget på måndagen.
Mer om debatten i tisdagens Nya Åland!

ANNIKA KULLMAN