DELA

Nya Hammarlandsprästen får nej tack av kyrkorådet

Kyrkorådet i Hammarlands församling säger nej till fortsatt uppdrag för prästen Anna Lindén.
Orsaken är hennes bristande erfarenhet som församlingsledare.
Anna Lindén från Sverige förordnades som präst i Hammarlands församling från och med årsskiftet.
– Domkapitlet bad om ett utlåtande där vi skulle säga om vi vill att hon ska stanna kvar eller inte. Vi beslöt enhälligt att svara att vi inte förordar henne, säger Anne-Maj Mattsson, vice ordförande i kyrkorådet.
Någon motivering till beslutet finns inte i utlåtandet, berättar hon.
– Vi ombads enbart ta ställning till om vi ville att hon skulle bli tf kyrkoherde.


Se helheten
Anne-Maj Mattsson förklarar kyrkorådets inställning med att församlingen behöver en kyrkoherde med erfarenhet av att leda alla delar av församlingen.
– I Sverige har hon haft motsvarande jobb som en kaplan och inte haft hand om förvaltning och personalfrågor. Vi vill gärna ha en kyrkoherde som tar sig an allt. Det praktiska skulle säkert fungera men det skulle knappast bli någon utveckling och långsiktig planering och det är ju också en viktig bit.
Ett besök på Åland från domkapitlet var planerat sedan tidigare och ägde rum i går när representanterna träffade också Anna Lindén för att diskutera hennes framtida prästgärning.
Sedan Gunnevi Styrström slutade som församlingens kyrkoherde har man tvingats förlita sig på vikarier. I höstas vikarierade Sirkka-Liisa Enqvist som kyrkoherde.


Andersson vikarie?
Genom åren har Mårten Andersson, kyrkoherde i Eckerö och kontraktsprost, hoppat in i Hammarlands församling.
Nu när Hammarland saknar kyrkoherde är det han som är ordförande i kyrkorådet. Han berättar att domkapitlet kommer att förordna någon som kyrkoherde i församlingen på mötet i dag torsdag.
– Jag har varit förordnad också nu eftersom Anna Lindén har saknat prästrättigheter i Finland. Kanske blir det jag ingen, kanske blir det någon annan. Varje församling måste ha en kyrkoherde.
Hur ska du i så fall hinna och mäkta med ytterligare en församling?
– Varje församling behöver sin egen herde som är närvarande och man kan inte mäkta med sådant här hur länge som helst. Jag hoppas att en behörig präst söker sig till Hammarland.


Allt svårare hitta
Vilken är din erfarenhet som kontraktsprost – blir det svårare att rekrytera kyrkoherdar till de åländska församlingarna?
– Ja. De unga vill ha ordnad arbetstid och ledigheter och är inte beredda att ”gifta sig” med församlingen som vi äldre har gjort. De är inte som vi gamla som inte räknar tid och timmar.
Han tycker att det ”finns något uråldrigt” över kyrkoherdeämbetet – som kyrkoherde förväntas man kunna allt och veta allt.


Moderniseras
Behöver kyrkoinstitutionen alltså moderniseras?
– Institutionen är redan i sina moderniseringsryckningar och dras hit och dit. Det har vi sett i och med de stora utträdesvågorna på senare tid. Inget är självklart. Å andra sidan märker man at kyrkan och frörsamlingen är viktig, folk ställer upp och jobbar frivilligt. Jag tror på en framtid för kyrkan men hur den ser ut vågar jag inte sia om.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax