DELA

Nya Gullåsen över fem miljoner för dyr

En om- och nybyggnad av vårdavdelningen Gullåsen skulle kosta 25,2 miljoner euro enligt planeringskommittén.
Men landskapsregeringen har bestämt prislappen till 20 miljoner och nu kanske projektet tvingas banta.
Då det beslöts att man skall bygga en ny avdelning för geriatrik, rehabilitering och demensvård tillsattes i september i fjol en planeringskommitté med hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Rask som ordförande.
Kommittén har räknat ut att antalet vårdplatser som behövs är 68. Men redan i det första kalkyleringsskedet har man bantat den siffran till 60 vårdplatser och den röda pennan har också varit framme på andra moment, bland annat har man inte räknat med de önskemål om utökad verksamhet som tidigare har lagts fram.
I kalkylen utgår man från att cirka 5.000 kvadratmeter av nuvarande Gullåsen renoveras medan 3.600 kvadratmeter byggs till. Då skulle notan sluta på 25,2 miljoner euro.
Det är för mycket, närmare bestämt 5,2 miljoner för mycket. Landskapsregeringen har tidigare fattat ett beslut om att vika 20 miljoner av Paf-medel för Gullåsen-bygget.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen