DELA

Nya fynd av blyförgiftade havsörnar

Analyser visar att döda åländska havsörnar fortfarande har kraftigt förhöjda halter av bly i kroppen.
Samtidigt slår svenska forskare larm om att havsörnar åter lägger ägg med döda foster.
Havsörnen hör till de djur som får betala ett högt pris för människans åverkan på miljön. På Åland har man under en längre tid hittat höga halter av bly i havsörnar och de fyra exemplar som analyserades 2011 och 2012 utgör inget undantag.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira konstaterar att det finns kraftigt förhöjda halter av bly i fåglarna. De ringmärkta örnarna har, med undantag av ett exemplar som var sjukt och måste avlivas, varit döda då de hittades på olika platser på Åland.
– Vår teori är att örnarna har ätit av kadaver som skjutits med blyhagel och som lämnats kvar i naturen, säger Minna Nylund på Eviras forskningsenhet för fisk- och vilthälsa i Uleåborg.
– Vi baserar det på att blyförgiftning är den vanligaste dödsorsaken bland svanar som rör sig i områden där man skjuter mycket sjöfågel. Haglen sjunker ner i bottensedimentet och bly som frigörs hamnar den vägen in i fåglarna.

För havsörnen, som är ytterst känslig för gifter och tungmetaller, är de skjutna kadavren ödesdigra. På Åland finns tillsvidare inga restriktioner för jakt med blyhagel.
Men det är inte bara åländska örnar som lever farligt. I går avslöjade Sveriges television att man misstänker att svenska havsörnar åter är offer för miljögifter.
I programmet Vetenskapens värld kom det fram att man under de senaste två åren har hittat flera havsörnsägg med döda foster i bon på mellersta Norrlandskusten.
Det handlar i Sverige dock inte om blyförgiftning, forskarnas teori är att de sedan länge förbjudna miljögifterna DDT och PCB fortfarande spökar.
Och forskarna tror också att gifterna kan finnas i precis hela näringskedjan.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax