DELA

Nya förslag ökar Marstads kostnader

Styrelsen för stadens fastighetsbolag Marstad hävdar att de nyordningar som togs fram i ett kommittéförslag i somras höjer bolagets kostnader – och därmed hyrorna.
Stadsstyrelsen ska nu ta sig an ärendet.
Fastighets ab Marstad ska få nya ägardirektiv och ny bolagsordning. En kommitté, som tillsatts för att utvärdera fastighetsbolaget, kom i somras fram till att avtalet med MH-Disponent som skött Marstad sedan 1990 skulle sägas upp eftersom man ville ha en vd som är underställd styrelsen. Kommittén föreslog också vinstkrav på en procent av aktiekapitalet (drygt 60.000 euro per år) för att bolaget ska ha eget kapital för nybyggen i stället för att staden ska betala cirka en halv miljon euro när nya hyreshus byggs och att be landskapsregeringen om en lagändring för att definiera socialt boende (en tjänst av allmänekonomiskt intresse) för att kunna ta emot samhällsmedel. Kommitténs förslag är att stadens socialförvaltning ska få disponera högst tio av Marstads lägenheter.
Dessutom vill kommittén att bostadskön som staden administrerar ska flyttas till Marstad.


Styrelsens kommentar
Styrelsen för Marstad, ledd av Ola Andersson (S), har gett sina kommentarer till kommittéförslagen inför stadsstyrelsens möte på torsdag.
Så här skriver man:
n Att byta hela Marstads administration på ett halvår är för snabbt. Rekryteringen av ny vd pågår och styrelsen hoppas att valet är klart vid årsskiftet.
n Kommitténs förslag leder till hyreshöjningar. Drygt 100.000 euro extra per år går åt till borgensavgift, avkastningskrav och vinstskatt.
n Staden har inte tidigare ställt krav på egenfinansiering av nyproduktion utan stått för 10 procent av investeringarna. Egenfinansiering innebär att hyresgästerna och inte ägaren betalar merkostnaden. Försäljningsvärdet på Marstads fastigheter är uppskattningsvis cirka 60 miljoner euro – en bra avkastning på stadens insatta aktiekapital på drygt 6 miljoner euro trots skulderna.


Fler utredningar
Styrelsen vill ha fler utredningar:
n Blir det billigare och effektivare med ny administration?
n Vad kostar administrationen av bostadskön att kosta?
n Vilka merkostnader innebär socialförvaltningens rätt att disponera lägenheter (hyresbortfall, juridiska omkostnader, slitage, administration, störningsjour)?
Stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn (FS) påpekar att styrelsen inte beaktat de eventuella kostnadsminskningarna i och med nyordningarna.
– Hyreshöjningar har inte diskuterats.


Ingen försäljning
Frisinnad samverkan föreslog tidigare att de äldsta Marstad-lägenheterna skulle säljas för att bolaget skulle få in kapital för nyproduktion. Förslaget mötte motstånd hos majoriteten i stadsstyrelsen, liberaler och socialdemokrater.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax