DELA

Nya fall av fågelinflusensa har upptäckts

Nya fall av fågelinfluensavirus har senaste tiden påträffats i Holland, Tyskland och Storbritannien.
– Det är därför av stor vikt på Åland att skydda fjäderfän från kontakt med vilda fåglar, skriver Inkeri Ahonen, vikarierande byråchef på miljöbyrån i ett pressmeddelande.
Ahonen uppmanar fjäderfäproducenter att se över sina rutiner, så att inte högpatogent fågelinfluensavirus av subtypen H5N8 sprids.
– Viktigast är att skydda fjäderfän från kontakt med vilda fåglar. Vilda fåglar får absolut inte komma in i produktionslokalerna.
Den som har varit på resa och kommit i kontakt med fjäderfän utomlands måste också hålla sig borta från produktionsdjuren hemma i minst 48 timmar. Det är mycket viktigt när det gäller att hindra spridning av fågelinfluensan, och även generellt för att hindra spridningen av andra sjukdomar.
Ägare till fjäderfän och hobbyfåglar ska genast kontakta en tjänsteveterinär om de upptäcker sjukdomssymptom hos sina djur som tyder på fågelinfluensa.
– Symptomen på fågelinfluensa kan vara mycket varierande, men har karaktären av ett ”utbrott” och medför alltid en markant ökad dödlighet.
Vid misstänkta sjukdomsfall ska man kontakta tjänsteveterinären på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet via växelnumret 528 600. (ml)

1 KOMMENTAR

Comments are closed.