DELA

Nya debetsedlar för bilskatten

För stora, tunga bilar höjs fordonsskatten upp till 600 euro per år – men för en liten, bränslesnål bil blir fordonsskatten till och med mycket lägre än nu.
I dag skickas de första debetsedlarna ut till bilägarna med information om den nya koldioxidskatten.
Från och med mars 2011 baseras fordonsskatten för bensindrivna bilar på mängden koldioxidutsläpp. Eftersom skatten betalas i förväg så skickas debetsedlarna ut redan nu.
– Den som vill komplettera uppgifterna eller fråga om något har möjlighet att göra det innan betalningen görs. Vi skickar också ut infoblad om det nya sättet att räkna ut fordonsskatten tillsammans med debetsedeln, berättar Gitte Nordas som handlägger fordonsskatteärenden på Statens ämbetsverk på Åland, tidigare länsstyrelsen.

Samma för alla i dag
I dag betalar alla ägare till bensinbilar samma skatt, 127, 75 euro per år om bilen är inregistrerad året runt. Summan räknas ut på basis av bilens ålder – om bilen inregistrerats före 1994 betalar ägaren 26 cent per dag i skatt och om bilen är registrerad från 1994 och framåt är det 36 cent per dag som gäller.
Men för att få bilisterna att framöver satsa på mindre – och därmed bränslesnålare – bilar införs nu det nya sättet att beräkna fordonsskatten. Trafiken är i dag en av de största källorna till koldioxidutsläpp som påskyndar uppvärmningen av klimatet.
Skatten räknas ut enligt mängden koldioxidutsläpp för bilar som tagits i bruk 2001 eller senare. För bilar som väger över 2.500 kilo gäller att de har tagits i bruk 2002 eller senare. Före det räknas fordonsskatten ut på basis av totalmassan.
Det nya skattesystemet gäller också för paketbilar, husbilar och bilar avsedda för två ändamål. Här är årtalen för ibruktagande 2006 respektive 2008.

20-600 euro per år
Biltillverkarnas uppgifter om koldioxidutsläppen utgör grunden för beräkningen av fordonsskatten. Om sådana uppgifter saknas i fordonstrafikregistret för en bil baseras skatten på bilens totalmassa.
För dieselskatten planeras inga ändringar i det här skedet.
Fordonsskatten kommer framöver att variera mellan 20 euro per år för små bilar med små koldioxidutsläpp till 600 euro per år för stora bilar med stora utsläpp. För cirka 80 procent av personbilarna, bilar med 131-200 gram koldioxidutsläpp per kilometer, landar fordonsskatten på 70-160 euro.
För äldre bilar som beskattas enligt totalmassa (vikt 1.300-3.401 kilo) kommer fordonsskatten att variera mellan 75 och 485 euro per år. Cirka 80 procent av bilarna väger mellan 1.301 och 2.000 kilo, vilket innebär mellan 85 och 170 euro i fordonsskatt.
Debetsedeln som småningom droppar ner i brevlådan – och som alltså gäller en övergångsperiod på et år – innehåller både gammal och förnyad fordonsskatt.

Dyrt med stadsjeep
Under de senaste tio åren har antalet stadsjeepar – stora, tunga bilar som drar mycket bränsle och som kräver stort parkeringsutrymme – ökar kraftigt i antal.
Den som till exempel i dag betalar 127,75 euro i skatt per år för sin BMW X5 4.6is ska nästa år betala 482 euro för samma bil. För en Mitsubishi Carisma årsmodell 1997 – med vikten 1.665 kilo – betalas nästa år 124,10 euro i fordonsskatt.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax