DELA

Nya bostäder för att locka skattebetalare

Många nya bostadsområden planeras på Åland. I flera kommuner bjuds en rad nya tomter ut till försäljning de kommande åren. Att öka antalet skattebetalare i kommunerna är en viktig drivkraft.
– Rent demografiskt blir befolkningen större i de äldre åldersgrupperna, säger Hammarlands kommundirektör Kurt Carlsson.
I Hammarland är två stora bostadsprojekt igång. Det som har kommit längst är de planerade tomterna på Öra. Detaljplanen blev klar i somras och nu är kommunen i färd med att skriva kontrakt med entreprenören som ska bygga kommuntekniken.
Kommundirektör Kurt Carlsson berättar att det totalt handlar om cirka hundra bostäder i form av egnahemshus, parhus och aktielägenheter. Att exploateringen sker just nu är en naturlig utveckling, säger han.
– Öra är ett annorlunda projekt eftersom det är ett otroligt attraktivt område. Kommunen har sneglat länge på det.
Att få in yngre personer som kan bredda skattebasen är viktigt för kommunen. Landskapsandelarna är en annan viktig orsak till att öka antalet invånare.
– Vi ligger nu två invånare över gränsen som gör att vi tappar en halv miljon euro i landskapsandelar. Vi är på den mest ogynnsamma platsen i systemet och måste antingen minska eller öka. Jag tror inte att någon vill arbeta för att minska invånarantalet.
Det andra nya bostadsområdet som planeras i Hammarland kallas Storäng och ligger i Prästgården by.
– Planeringen är i startgroparna. Vi har inte ens haft det samrådsmöte som man måste ha, där alla inblandade får säga sitt.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén