DELA

Nya bokningsregler för skärgårdstrafiken

Landskapsregeringen har slagit fast bokningsregler för skärgårdstrafiken som innebär nya avgifter för bussar, lastbilar och långtradare där engångavgift införs från den 1 mars, sägs i ett pressmeddelande.
För bussar och lastbilar ska betalas en engångsavgift på 20 euro per resa från ändhamn, för släp erläggs ytterligare 20 euro.
– Alla måste vara med och betala för att vi ska ha råd att bedriva en god trafik i skärgården, säger infrastrukturminister Veronica Thörnroos.
Undantagna från avgift är transporter upphandlade av landskapsregeringen såsom färskvarutransporter till skärgårdskommunerna och bränsleleveranser till landskapets frigående färjor och linfärjor, både i egen drift och upphandlade. Resor mellan mellanhamnar är avgiftsfria.
Leveranser till privatpersoner som är permanent bosatta i en åländsk skärgårdskommun beviljas 33 procent rabatt på priset. Om lasten till övervägande del ska till en privatperson som är permanent bosatt i en skärgårdskommun gäller samma rabatt.
Dessutom införs turordning för årsbokningen enligt följande:
1. Av landskapsregeringen upphandlade färskvarutransporter till skärgårdskommunerna.
2. Övrig tung trafik (lastbilar och långtradare) som trafikerar kontinuerligt hela året till, från och inom skärgården. När kapaciteten på skärgårdsfärjorna är begränsad sker bokningen i dialog med transportörerna och målsättningen är att den tillgängliga kapaciteten fördelas konkurrensneutralt i proportion till transportörernas behov.
3. Öppen bokning för övriga resenärer och transporter.