DELA

Nya biostolar seg fråga

Ska biopubliken sitta på stolar som påminner om de gamla eller ska de sitta på moderna biostolar med mugghållare?
Den frågan delar bioägarna och myndigheterna – och någon snabb lösning tycks inte finnas.


Biografhusägaren Patrik Landell suckar djupt när han berättar om stolproblemet. Från början var det meningen att stora biosalongen, foajén och caféet i forna Mariehamns glas och ram skulle öppnas i mars, men nu sker det knappast före maj-juni.
När han köpte biohuset 2008 gick han med på att k-märka det. Som motprestation lovade Mariehamns stad att bidra med 100.000 euro och landskapet Åland med lika mycket. Ägaren fick också 200 kvadratmeter extra byggrätt på huset.

”Ett missförstånd”
Förutom fasaden k-märktes samtidigt stora delar av interiören – entrén, foajén, biljettkuren och stora salongen i bottenvåningen samt trappan upp till restaurangen i andra våningen och själva restaurangen.
Allt det återställs i ursprungsskick – men när det gäller stolarna skedde ett missförstånd, enligt Patrik Landell.
Hans uppfattning var att huset skulle k-märkas först när det var färdigt restaurerat och att man därför kunde välja vilka biostolar man ansåg skulle bli bäst. Men i stadsplanen fanns en bestämmelse om att de nya stolarna ska ha samma karaktär som de gamla.
Stadsarkitekt Sirkka Wegelius betonar att det inte finns något hinder mot att byta ut de gamla stolarna.
– Men vi anser att moderna stolar skulle bryta sönder den kulturmässigt värdefulla interiören och vill att de nya stolarna ska passa in stilmässigt. Jag vill se vilka alternativ som finns, och vi ska ha ett möte om två veckor för att försöka diskutera oss fram till en lösning.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre