DELA

Nya barnomsorgslagen snart till lagtinget

Efter att de 35 remissvaren nu har utvärderats är arbetet med den nya barnomsorgslagen inne på sluttampen.
– Vi kommer inom kort att presentera den för landskapsregeringen, säger landskapets socialinspektör Ulla Rindler-Wrede.
Lagförslaget skickades i somras ut på remiss till samtliga kommuner. Landskapsregeringen gick i augusti dessutom ut och efterlyste också allmänhetens åsikter.
Nu har samtliga svar gåtts igenom. Bland avsändarna finns, förutom kommunerna, bland andra Ålands handelskammare, Pusselfamiljen, Steinerpedagogikens vänner – och 12 privatpersoner.
– Det är många som tänkt efter och tagit ställning. Det är frågor vi beaktar och kommer att föra fram till politikerna, berättar Ulla Rindler-Wrede.

Tydligare skrivningar
Ulla Rindler-Wrede vill vänta med att presentera sammanställningen av åsikterna innan de lagts fram inför landskapsregeringen. Men hon säger att några av påpekandena har varit av sådan karaktär att de kan leda till ändringar i skrivningarna.
– Men det är inte så mycket ändringar i sak. Det handlar mer om formuleringar och om förtydliganden.
Ett exempel är de missförstånd som uppstått kring att föräldrar inte skulle få barnomsorg om de förlorar jobbet.
– Det har aldrig varit landskapsregeringens avsikt.

Mister rätten
En rad förändringsförslag finns med i den nya barnomsorgslagen. Det handlar bland annat om att begränsa rätten till barnomsorg för barn under tre år med vårdlediga föräldrar. En lagändring skulle innebära att vårdlediga föräldrar får behålla barnomsorgsplatsen för det äldre barnet under de två första månaderna efter att det nya barnet fötts om det äldre barnet är under tre år gammalt. Är barnet tre år eller äldre har det rätt till halvtidsplats.
– Lagförslaget ger alltså inte vårdlediga föräldrar rätt till barnomsorg förrän det äldre barnet har fyllt tre år, har Ulla Rindler-Wrede tidigare sagt till Nyan.

Tidigare till domstol
Den nuvarande barnomsorgslagens stadgande om vårdlediga föräldrars rättigheter har länge tolkats så att det äldre syskonet har rätt till en halvtidsplats på daghem eller inom familjedagvård.
När Ålands förvaltningsdomstol nyligen avgjorde ett besvär mot tolkningen blev beslutet att vårdlediga föräldrar har rätt till en heltidsplats för det äldre barnet om föräldrarna önskar det.
Andra förslag till lagändringar är krav på tillgång till specialbarnomsorg och specialbarnträdgårdslärare, lagstadgade möjligheter för kommunerna att ordna barnomsorg i familjedaghem och rätt till avgiftsfritt skoluppskovsår. Nytt är också att fritidsverksamheten lagstadgas och omfattar samtliga barn i årskurs 1 och 2, något som i dag är ett frivilligt åtagande för kommunerna.
Avsikten är att landskapsregeringen ska överlämna ett lagförslag till lagtinget i november.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax