DELA

Nya åldersgränser vid biobesök

Åldersgränserna för biobesök förändrades vid årsskiftet.
Hittills har filmer som inte varit barntillåtna haft åldersgränserna 7, 11, 13, 15 och 18 år.
Den nya skalan är barntillåten, 7, 12, 16 och 18 år.
Minderåriga som går på bio tillsammans med myndiga personer får vara upp till tre år yngre än vad åldersgränsen anger. En trettonåring som går på bio i en vuxens sällskap får se en film med 16 års åldersgräns, eller att en tioåring i en vuxens sällskap får se en film med 13 års åldersgräns.
Undantaget är filmer med 18 års åldersgräns. Vid sådana visningar får inga minderåriga släppas in.
De nya åldersgränserna kommer att synas i bio Savoys annonser efter årsskiftet, säger bioföreståndaren Tina Dahlblom-Landell.
Om åldersgränsen är ”12-9” betyder det att gränsen är tolv år eller nio år i vuxnas sällskap.

Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom