DELA

Nya Ålands bolagsstämma godkände nyemission

Nya Ålands tidningsaktiebolags bolagsstämma godkände igår den riktade nyemission som bolagets styrelse föreslagit.
Nyemissionen riktar sig till föreningen Konstsamfundet med 5.000 aktier och Wiklöf Holding med 3.691 stycken aktier och innebär att det kapitallån man lyfte från dem år 2003, på 270.000 euro, omvandlas till aktier.
– Nyemissionen godkändes vilket innebär att bolaget nu har en städad balansräkning, säger styrelseordförande Jarl Danielsson.
Under bolagsstämman återvaldes även de styrelsemedlemmar som var i tur att avgå. (mp)