DELA

Ny veterinär kritiserar Ålands djurskyddslag

Ålands djurskyddslag är inte alls i nivå med den finländska och svenska enligt nye djurskyddsveterinären Mikael Hagman på ÅMHM.
– Det finns ingen anledning att ålänningarna ska bete sig mindre civiliserat än sin omvärld, säger han och vill att Åland följer samma lagstiftning som i riket.
Ett tiotal anmälningar om djur som far illa har kommit in till Mikael Hagman sedan han började jobba som veterinär på ÅMHM (Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet) i augusti.
– Det är ganska mycket. De senaste veckorna har det varit extra mycket, men det brukar vara så när väderförhållandena ändras och det blir kallare.
Många anmälningar handlar om vildkatter och eftersom Åland inte har någon lagstiftning för hur dessa ska hanteras, förutom vid sanitär olägenhet, är det inte mycket Hagman kan göra åt att katter lämnas vind för våg.
Det är inte enda bristen i den åländska djurskyddslagen tycker veterinär Hagman, som är den enda som jobbar med tillsyn av djurskyddet i landskapet.
– Det är bara att jämföra med det nya betänkandet till ny djurskyddslag i Sverige. Den är i två volymer på cirka 1.000 sidor medan den åländska framställningen ryms på 50 A4-sidor.
Djurskyddslagen borde följa den finländska lagstiftningen anser Hagman och han tänker ta upp saken med lagstiftarna så fort han fått en lite bättre överblick. Han har redan lämnat in en skrivelse till landskapsregeringen när det gäller vildkatterna.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist