DELA

Ny trend inom detaljhandeln

Trenden med att butiker flyttar ut till köpcentra utanför stadskärnorna håller på att svänga.
Atmosfären och möjligheterna till socialt umgänge är det som främst lockar konsumenterna till städerna.
Maira Eckernäs, ekonomie kandidat från Handelshögskolan i Stockholm, var en av föreläsarna på Ålands näringslivs frukostträff i fredags. Temat var centrumhandel i Norrtälje och Mariehamn.
Maira Eckernäs har undersökt handeln i de båda städerna ur konsumenternas synvinkel. Undersökningen gjordes som en enkät med 200 personer i Mariehamn och lika många i Norrtälje.
– Jag har frågat 200 konsumenter i Norrtälje och lika många i Mariehamn vad det är som gör att de besöker centrum och vad som gör dem nöjda när de är i centrum. Svaren var väldigt lika i båda städer, berättar hon.


Ger mervärde
Orsaken till att folk vill besöka stadskärnan är att det finns många olika butiker, att personalen är trevlig och att stadsmiljön är behaglig. Till detta läggs caféer, restauranger, parker och andra sociala utrymmen som möjliggör möten och umgänge.
– Slutsatsen är att när folk kommer in till stan så vill de något mer än att bara handla. Detta medvärde kan stadskärnan ge.
Till hennes uppdrag hörde också att syna vilken potential de båda städerna har att jobba tillsammans. Det visade sig nämligen att det inte bara är mariehamnare som besöker Norrtälje utan att strömmen också går i motsatt riktning. Det gäller alltså för båda städerna att hitta anledningar för de andra att åka över.
Enligt Maira Eckernäs var resultatet av undersökningen delvis ganska väntat.
– Lite oväntat var det att det är utbudet av butiker som lockar in folk till stadskärnorna, men att det inte är utbudet som gör dem nöjda med besöket. Det är alltså viktigt att se till helheten.
Hon ser en ny trend komma: Strömmen av butiker till nybyggda köpcentra utanför stadskärnorna avtar och butiksinnehavare börjar på nytt etablera sig i innerstäderna.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre