DELA

Ny trafikminister redan nästa vecka

Centern höll under måndagseftermiddagen ett möte där det beslutades att Veronica Thörnroos blir ny trafikminister redan när landskapsregeringen sammanträder nästa vecka.
– Vi skulle sitta halva tiden var, så var det bestämt. Jag går tillbaka till min plats i lagtinget, säger Runar Karlsson.
Ett konkret beslut angående Töftölinjen togs inte vid mötet och Veronica Thörnroos säger att man från centern nu måste se på helheten och inte börja med att gå in i detaljerade fall.
– Inbesparingar måste göras, men vi diskuterade inte specifika fall. Partiet tar det övergripande ansvaret och vi måste våga ta obekväma beslut, säger Thörnroos.
Sprickan i centergruppen har delvis handlat om Töftölinjen och där Runar Karlsson och Anders Englund har haft olika åsikter angående inbesparingar. Englund har enligt uppgifter till Nyan hotat med att åka till Bryssel och lyfta upp hur Åland utnyttjar skatteundantaget om landskapsregeringen stöder sparkravet på Töftölinjen men enligt Thörnroos var det ingenting som diskuterades.
– Vi gick som sagt inte in på specifika fall, säger Thörnroos.


Mot samma mål
Anders Englund säger att man inom centergruppen nu har diskuterat och är överens om att jobba mot samma mål.
– Det är saker som diskuterats tidigare, men vi var överens på mötet så vi får väl se hur det blir med det, säger Englund angående uppgifterna om ”Brysselhotet”.
Han påpekar också att diskussionen har handlat om att det skall vara en rättvis fördelning och att hela landskapet skall dra nytta av utnyttjandet av skatteundantaget.
Centerns gruppordförande Gun Carlson säger att skärgårdstrafiken är ett område som det måste sparas i, men hur det skall lösas är ännu oklart.
Underlättar ministerbytet centerns kluvna ställning i frågan Töftölinjen?
– Jag vet inte om det är någon skillnad på var Veronica Thörnroos och Runar Karlsson står i den här frågan, säger Carlson.


Thörnroos får ta beslut
Runar Karlsson säger att detta troligtvis hamnar på Veronica Thörnroos bord eftersom hon tillträder som ny trafikminister.
– Det är hon som sist och slutligen får ta det beslutet men för min del är det en besparing som kunde ha gjorts, säger Runar Karlsson.
Idag kommer det att föras ytterligare diskussioner om besparingar i skärgården. Under dagen hålls ett tvågruppsmöte med centern och liberalerna.

JOHAN ORRE