DELA

Ny tävling för Föglöjägare

Alla jägare i Föglö bjuds in till tävling i viltvård som pågår under hela året.
Fina priser utlovas för den som till exempel avlivar många mårdhundar eller bygger nya sjöfågelholkar.
Inför 2012 beslöt jaktvårdsföreningen, inspirerad av motsvarande tävlingar i Sverige, ordna tävlingen efter egen mall. Målet är att få jägarna att satsa på viltvårdande insatser och på så sätt bidra till att viltstammarna utvecklas gynnsamt i kommunen.
Ordförande Rainer Juslin berättar att syftet inte bara är att decimera rovdjursstammarna utan bredda viltvården.
– Tävlingen går inte enbart ut på att skjuta rävar och mårdhundar utan syftet är att jägarna ska få poäng också för att bygga sjöfågelholkar, anlägga viltåkrar och vinterutfodra rådjur.

Massa mårdhundar
Men visst är det angeläget att hålla efter mårdhundsstammen, konstaterar han. På det knappt 2.000 hektar stora område i Föglö där kommunens första mårdhund sköts i början på 1980-talet fanns det i fjol cirka 100 mårdhundar.
– Vi måste acceptera att den fins men den är nog ganska oönskad. Både sjöfågel och skogsfågel decimeras där mårdhundarna finns.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre