DELA

Ny strategi för stöden efterlystes

Lagtingsdebatten i dag om andra tilläggsbudgeten handlade mest om det som inte finns i förslaget, det vill säga investeringsstödet. Regeringspartierna gick hårt åt varandra och en ny strategi för stöden efterlystes.
– Enskilda utvärderingar bör göras, varje satsning är inte av värde för Åland, sade Roger Jansson (FS).
Det var både ris och ros till Liberalerna i lagtinget för att de röstade ner förslaget till investeringsstöd för jordbruket i landskapsregeringen förslag till andra tilläggsbudget. Som Nya Åland redan berättat anser finansminister Mats Perämaa (Lib) att investeringsstödet i landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU) inte nådde målet eftersom det behövs mer medel.
Anders Eriksson (ÅF) ville veta var Perämaa fått det ifrån.
– Jag undrar om finansministern har sett den mellanrapport som visar att målet uppnåtts? Den visar att ÅCA tar emot 10 procent mer mjölk och det är en direkt orsak av LBU-programmet. Jag tror att det är opinionssiffror och inte reella siffror som styrt finansminister Perämaa.
Roger Jansson (FS) däremot var inne på finansministerns linje om att noggrannare överväga vem som får stödet.
– Det ska göras enskilda utvärderingar, inte generella. Varje satsning höjer inte Ålands värde.
Minister Perämaa föreslog att exempelvis man tar in ansökningarna samtidigt så att man kan jämföra dem.
– Nu kommer de in vartefter och det finns inget att jämföra med.


Öppna gårdar
Gun Carlson gav evenemanget Öppna gårdar som exempel på hur väl investeringsstödet har lyckats och uppmanade alla att besöka de gårdarna och se vart pengarna gått. Men Roger Jansson ville inte ge investeringsstödet äran för det.
– De gårdar jag känner till har expanderat på sin ägares entreprenörskap och förtroende från bankerna. Missa inte frågan om vad som kom först.
Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Nina Smeds