DELA

Ny servicepolicy för sjötrafikpersonal

Skärgårdsfärjornas personal ska hålla vad de lovar och inte såra sina kunder i onödan.
Landskapsregeringen har slagit fast en kundservice- och informationspolicy för sjötrafikpersonalen.
– Kundservice- och informationspolicyn är utarbetad för att stöda personal i det dagliga arbetet och ge verktyg till eftertanke att möta och bistå kunderna på ett strukturerat professionellt sätt.
Så motiverar landskapsregeringen beslutet om att slå fast en policy, som också gäller personal på driftsprivatiserade linjer och linjer utlagda på totalentreprenad. Med hjälp av policyn ska också personalen veta vem som ska kontaktas vid eventuella driftstörningar.
Landskapsregeringen förklarar ordet kundservice med:
– De flesta anser att bra kundservice är när vi bemöter kunden vänligt och professionellt. Bra service innebär att kunden är nöjd och tillfredsställd efter en kontakt med en oss.
För att uppnå detta ska landskapsregeringen ta sina kunder på allvar och sätta kunden i centrum både i teori och praktik. Kunden ska anses vara prioritet nummer ett.
I policyn sägs bland annat:
– Behandla kunden med respekt, håll vad du lovar.
– Visa respekt och diplomati gällande olika åsikter och synsätt, såra inte i onödan.
– Bär vårdad, enhetlig, lätt identifierbar klädsel under arbetstid.
I papperstidningen hittar du alla 13 punkter i policyn!

Nina Smeds