DELA

Ny rond om sänkt hastighet för färjor

Först i höst klarnar det om fartgränsen för fartyg ska skärpas i farlederna i Lemlands och Föglös skärgårdar samt i Julgrundsfaret Föglö där Amorella gick på grund i december i fjol.
Trafikverket i riket har ärendet på sitt bord och har haft förslagen ute på remiss i mars och april i berörda kommuner och hos landskapsregeringen.
Det handlar dels om två gamla förslag från Flaka och Vargskärs byalag om sänkt fart, dels om ett nytt förslag från en privatperson om sänkt hastighet i Julgrundsfaret.


Syn i sommar
Trafikverkets farledsenhet i Åbo tar emot synpunkter fram till slutet av juni.
Peter Lindberg, överinspektör för Trafikverkets farledsenhet i Åbo, berättar att man ska göra syn på platserna i sommar och att något beslut inte blir aktuellt förrän någon gång i augusti-september.
– Fartbegränsningarna som bylagen vill ha har varit aktuella under hela 2000-talet. Förslagen har gått på remiss fram och tillbaka och beslutet har överklagats till Ålands förvaltningsdomstol som återförvisat ärendet för att nya undersökningar behöver göras, säger han.
I Stockholms skärgård finns det fartbegränsningar på många ställen i farleden. Där varierar tillåten hastighet mellan 8 och 15 knop.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre