DELA

Ny rapport kan bli ett lyft för fiskodlingen

Landskapet och de åländska fiskodlarna har arbetat fram ett förslag till hur utsläppen från fiskodlingen ska minska samtidigt som det finns möjlighet att öka produktionen.
– Det här är ett realistiskt papper, säger Olof Karlsson, vd för Ålands fiskförädling Ab.
Den åländska fiskodlingen kan få ett lyft efter att landskapet och fiskodlingsnäringen i samråd lagt fram en plan för hur näringen ska minska utsläppen och öka produktionen. Samrådsgruppens rapport presenterades i går. Där drar man slutsatser över hur fiskodlingen ska bli hållbar både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Åtgärder behövs inom utfodringen, men även placeringen av fiskodlingarna konstaterar man.
”Fiskodling på Åland ur ett helhetsperspektiv” heter rapporten och i samrådsgruppen ingår representanter för landskapsförvaltningens miljöbyrå, fiskeribyrå och för fiskodlingsnäringen på Åland. Målsättningen med rapporten är ge en objektiv och balanserad bild av den åländska fiskodlingen ur ett helhetsperspektiv, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
– Vi har haft fokus mer på en win-win-situation än tidigare. Vi vill minska belastningen på miljön samtidigt som vi ökar produktionen, säger Mikael Wennström vid miljöbyrån.
Förhoppningen är att genom att Åland deltar i forskning och andra projekt kring Östersjön kan man minska belastningen på havet med upp till 20 procent till år 2021.
Fiskodlingsnäringen på Åland sysselsätter 74 personer. Dessutom tillkommer indirekt sysselsättning via förädlingen och transporterna.
– Det har varit skyttegravspolitik om fiskodlingarna under många år och därför är det viktigt att få fram denna rapport, säger miljöminister Katrin Sjögren (Lib).
Slutsatserna visar att det finns möjlighet till att förbättra miljöpåverkan samtidigt som fiskodlingen kan hållas livskraftig.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax