DELA

Ny publikation med fokus på Östersjön

Visste du att det finns runt 500 tumlare i Östersjön? Eller att avrinningsområdet omfattar 14 stater med nästan 90 miljoner invånare?
Det går att läsa i Europainformationen och Utrikesministeriets nya publikation Fokus på Östersjön.
I boken granskar experter, politiker och andra opinionsbildare Östersjöns tillstånd samt strategier och åtgärder för att rädda havet. Dessutom behandlas Östersjön som en spelplan för säkerhetspolitiken i området.
Författare är Björn Grönholm, Hiski Haukkala, Marko Joas, Jouni Lind, Jari Luoto, Susanna Niinivaara, Juha Nurminen, Eeva-Liisa Poutanen och Kjell Westö.
Publikationen kan hämtas kostnadsfritt på Europainformationen i Statens ämbetshus eller laddas ned från www.europainformationen.fi. (ak)