DELA

Ny polismästare söks via rekryteringsföretag

Tjänsten som polismästare vid Ålands polismyndighet lediganslås nu för tredje gången.
Denna gång tar man även hjälp av externa rekryteringsföretag, något som är ovanligt inom landskapsförvaltningen.
Tjänsten som ordinarie polismästare på Åland utannonseras på nytt ”i syfte att erhålla ett bredare urval” av sökande, det har landskapsregeringen beslutat efter diskussion med landshövding Peter Lindbäck. Enligt lag måste nämligen polismästaren tillsättas i samråd med landshövdingen.
Tf förvaltningschef Arne Selander har nu fått i uppdrag att hitta fler lämpliga sökanden till tjänsten genom extern hjälp, alltså genom att kontakta olika rekryteringsföretag.
– Vi vill ha ett större urval, då det här är en väldigt viktig tjänst för det åländska samhället och en krävande uppgift, säger lantrådet Roger Nordlund.

Annonser det vanliga
Det är väldigt sällan som landskapet söker lämpliga kandidater till sina tjänster via utomstående rekryteringsföretag.
– Nej, inte är det vanligt. Det kan eventuellt ha förekommit någon gång tidigare, säger byråsekreterare Marie-Louise Hagberg vid kansliavdelningens personalenhet.
Hagberg berättar att varje avdelning vanligtvis sköter sin egna rekrytering och den sker genom annonserar i lokaltidningarna och på landskapets hemsida.
Vill man ha ett bredare underlag av sökande annonseras även i tidningar i riket och i Sverige. Ibland har man även lagt ut information om lediga tjänster på en europeisk databas för jobbrekrytering.

Ledarskapet viktigt
Behörighetskrav för polismästartjänsten är juridisk examen, som är nationellt godkänd och motsvarar minst fyra års heltidsstudier. Man vill även att den sökande ska ha erfarenhet av polisiär verksamhet och ha goda ledaregenskaper. I annonsen omnämns även erfarenhet av förvaltning.
– Det är en stor organisation polismästaren ska leda. Och nu hoppas vi verkligen att det blir sista gången vi annonserar ut tjänsten, säger Roger Nordlund.
I början av oktober var tjänsten som polismästare ett av de nya jobbalternativ som landskapsregering erbjöd före detta kanslichefen Elisabeth Nauclér.
Har den utdragna tillsättningstiden någonting att göra med det tidigare jobberbjudandet till Nauclér?
– Nej, de har inget samröre med varandra, utan det handlar om att polismästartjänsten är en väldigt viktig tjänst för Åland och man därför vill ge flera möjligheten att söka, säger Roger Nordlund.

Tidigare med ännu
Fem personers ansökningar står kvar efter de två ansökningsrundorna till polismästartjänsten efter Björn Andersson, som ska bli chef för landskapets enhet för polisärenden så snart man utsett hans efterträdare. Tidigare ansökningar kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.
De som tidigare sökt tjänsten är Karl-Johan Nyholm Mariehamn, Gard Larpes Sund, Camilla Hägglund Mariehamn, Thomas Lillsjö Finström och Kauno Fagerström från Ivalo.

ANNA BJÖRKROOS

redaktion@nyan.ax