DELA

Ny plan för Södragatan 18

Ett nytt stadsplaneförslag för det omstridda gruppboendet på Södragatan i Mariehamn ligger nu på stadsstyrelsens bord.
Byggrätt eller våningsantal utökas inte.
Ålands omsorgsförbund har under flera års tid önskat uppföra ett gruppboende på Södragatan 18. I december 2011 godkändes en ändring av stadsplanen som gav förbundet rätt att både bygga större och högre än man skulle ha fått enligt den ursprungliga planen.
Beslutet ledde till att ett bostadsbolag och fem privata fastighetsägare vid Södragatan besvärade sig med motiveringen att det planerade gruppboendet inte passade in i den skyddade trähusmiljö och gårdskänsla som dominerar gatuavsnittet. I mars i fjol gav förvaltningsdomstolen dem rätt och slog fast att det var fel av stadsstyrelsen att godkänna ändringen av stadsplanen och Södragatan 18, slår Ålands förvaltningsdomstol fast.
Nu har planeringsprocessen gjorts om.
Enligt det nya förslaget får omsorgsförbundet bygga exakt de kvadratmetrar som finns beviljade i gällande stadsplan och byggnaden får vara högst två våningar. Den enda ändringen är egentligen en ny formulering i markanvändningen där texten ”Kvartersområde för bostadsvåningshus, radhus eller kopplade bostadshus” föreslås bli ”Kvartersområde för egnahem eller bostadsvåningshus där den totala våningsytan får användas för byggande av gruppboende för personer med funktionsnedsättning.”
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen